Mijn Hoofd dementiecongres 14 januari 2016

 in Behandeling, Dementie, Happy Motion, Mijn Hoofd

Terugblik Congres ‘Wie neemt de regie bij dementie?’ – Première film ‘Ger, Mijn Hoofd in Eigen Hand’ – 14 januari 2016

 

 

 

We mogen terugkijken op een bijzonder geslaagd congres; een mooi programma met interessante onderwerpen, workshops en presentaties van bekende en minder bekende sprekers en een mooie première van Ger, Mijn Hoofd In Eigen Hand die met veel lof werd ontvangen.

09.00 uur: Ontvangst

09.30 uur: Opening congres en introductie door Pim Giel

Dagvoorzitters: Prof. Dr. Erik Scherder en Drs. Marc Petit

09.35 uur: Van Zorg naar Welzijn – Mike Boyer, Home Instead Senior Care
In veel landen wordt steeds meer aandacht besteedt aan het welzijn van dementerende mensen. Als je dat internationaal vergelijkt, wat valt bij deze ontwikkeling dan op? Hoe doet Nederland het op dit gebied ten opzichte van andere landen? En wat kunnen wij hier leren van de diverse ervaringen die elders werden opgedaan?

09.50 uur: Van medische zorg naar sociale begeleiding – Eelco Damen, bestuursvoorzitter Cordaan
Het is een uitdaging om steeds meer mensen met dementie zelfstandig thuis te laten wonen. Wat vraagt dit beleidsmatig van zorgorganisaties en hun samenwerkingspartners? Cordaan sluit bijvoorbeeld bewust geen verzorgingshuizen. Ook bespreekt Eelco de gevolgen van de omslag naar meer sociale begeleiding door professionals in de zorg.

10.10 uur: Burgemeester Van der Laan van Amsterdam

10.20 uur: Aandacht voor dementie – Rogier van der Hooft, commercieel directeur zorgverzekeraar CZ
CZ is er van overtuigd dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers beter kan en moet in Nederland en wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen. CZ wil haar kennis en expertise bundelen met die van partners in het veld. Doel is te komen tot zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers welke écht aansluit op hun behoeften.

10.35 uur: De veranderende rol van de gemeente bij dementie – Janny Bakker, wethouder te Huizen
De rol van gemeenten neemt snel toe bij de zorg voor mensen met dementie. Hoe verhoudt die rol zich tot de behoeftes van inwoners? Hoe verhoudt zich de rol van de gemeente tot zorg- en welzijnsorganisaties en de daar werkzame professionals? In de gemeente Huizen werkt men met vraag-volgende financiering. Janny licht toe waarom haar gemeente daarvoor heeft gekozen en wat dit vraagt van alle betrokkenen.

10.55 uur: PAUZE

11.20 U ziet zorgverzekeraar ISAO of KNGF Geleidehonden

11.20 uur: Inzet interventiehonden bij jonge AlzheimerpatiëntenEllen Greve, directeur KNGF Geleidehonden
KNGF Geleidehonden is in het voorjaar van 2015 in samenwerking met het Alzheimercentrum en de afdeling Psychiatrie van VUmc en de Open Universiteit Heerlen gestart met een onderzoek naar de inzet van interventiehonden bij jonge mensen met Alzheimer. Het is de bedoeling dat een speciaal opgeleide hond onder deskundige begeleiding op gezette tijden thuis wordt ingezet.

11.20 uur: Nut van onderzoek – Marc Petit, directeur Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO)
Veel aandacht voor fundamenteel onderzoek is en blijft noodzakelijk zolang we nog zo weinig begrijpen van de ziekte van Alzheimer. Tegelijkertijd dient zich een nieuw onderzoeksveld aan: De huiskamer. Wat zich daar afspeelt is voor onderzoekers van groot belang om te weten. Daarmee verwerven zij meer inzicht in het verloop van de ziekte en de zaken die een rol spelen bij het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie. Marc neemt u mee naar de nieuwe onderzoek hulpmiddelen die in de nabije toekomst voor handen zijn.

11.35 uur: Interview makers film – o.l.v. Jan Slagter, directeur Omroep MAX
Filmmaker Pim Giel en hoofdrolspeler Ger van der Gaast worden geïnterviewd over de achtergronden van Pim’s nieuwe film over dementie: “Mijn Hoofd in Eigen Hand”.

11.45 uur: Première van de film “Mijn Hoofd in Eigen Hand”

12.40 uur: LUNCHPAUZE en INFORMATIEMARKT

13.35 uur: Nagesprek filmmaker en hoofdrolspeler – o.l.v. Jan Slagter, directeur Omroep MAX
Pim en Ger worden geïnterviewd over de vertoonde film. De zaal wordt hierbij betrokken.

13.55 uur: WORKSHOP ronde 1

Workshop A: Burgerinitiatief Villa Randwijck – Pim Giel, voorzitter buurtonderneming en Mijke Nouwen-Buijs, programma manager dementie CZ
I​n Amstelveen hebben buurtbewoners het welzijnswerk gecombineerd met slim ondernemen. Hoe houd je alle partijen, inclusief gemeente, te vriend en hoe ging de opbouw van die ‘onderneming’? E​n dan denk je dementie ‘even’ mee te pakken. Een zoektocht waar mensen met een dementie en hun mantelzorgers tegen veel obstakels aan lopen die we samen kunnen wegnemen zodat de kwaliteit van leven vanaf de niet-pluisfase beter wordt. CZ wil een verbinder zijn tussen professionals, vrijwilligers en mensen met dementie en richt zich ook op wijkinitiatieven zoals Villa Randwijck. Tijdens de workshop is ook de coach van Villa Randwijck, Ton Belderok, aanwezig.

Workshop B: Dementia-app – Pieter Hasenaar, initiatiefnemer Dementia-app met Henny Timmerman, wethouder te Muiden
Aan de hand van de ervaringen met hun dementerende moeder hebben twee broers het initiatief genomen voor de Dementia-app. Steeds meer gemeentes schaffen deze app aan voor inwoners met dementie alsook voor hun mantelzorgers. Wat kan deze app voor hen betekenen en hoe zorgen gemeenten voor de implementatie van de toepassing van deze app?

Workshop C: Uitbuiting en dementie – Annelies van Voornveld, regionaal projectleider “Senioren en Veiligheid” bij de politie Amsterdam
Helaas krijgen mensen met dementie regelmatig te maken met uitbuiting, mishandeling en oplichting. Vanuit het project “Senioren en Veiligheid” is in Amsterdam de nodige ervaring opgedaan met dit soort situaties. Hoe pakt de politie dit op? Wat is hierbij de toegevoegde waarde van sociale wijkteams?

Workshop D: Dwalen in de buitenruimte en maatschappelijke organisaties – Claudia Lemmens, coördinator relatiemanagement en voorlichting van ISAO
Veel (thuiswonende) dementerenden vinden het lastig om zich te oriënteren als zij buiten lopen of fietsen. Gelukkig zijn er steeds meer technologische hulpmiddelen beschikbaar om deze mensen terug te vinden als zij verdwalen. Wat kunnen maatschappelijke organisaties in de wijk betekenen om mensen die gedesoriënteerd zijn te helpen?

14.35 uur: WORKSHOP ronde 2                                 

Workshop E: Juridische aspecten bij dementie – John Kroes, notaris
Op het moment dat dementie zich aandient komen er diverse juridische aspecten om de hoek kijken. Bijvoorbeeld: wie moet je wanneer – en waarvoor – machtigen? Op praktische wijze laat notaris Kroes aan de hand van een ‘intake op het podium’ zien wat er geregeld moet worden en wat de toegevoegde waarde van het tijdig zaken vastleggen bij een notaris kan zijn.

Workshop F: Dementie-vriendelijke organisaties – Bas Steenbergen, directeur Home Instead Thuisservice
Zijn winkels, banken, openbare voorzieningen en dergelijke voldoende toegerust om mensen met dementie op een respectvolle en klantgerichte wijze te bedienen? Hebben medewerkers de kennis en vaardigheden om hierin een positieve rol te spelen? De thuisservice ondersteunt hierbij via een gestructureerd programma die als doel heeft dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen en begrepen worden in het maatschappelijk leven. In deze workshop laten wij u op interactieve wijze kennismaken met dit programma.

Workshop G: Age Friendly City – Astrid Krikken, senior Beleidsadviseur Zorg bij de Gemeente Amsterdam en Astrid van Ketel van de GGD Amsterdam
Door de World Health Organisation is een “Guideline Age-Friendly City” opgesteld waar geselecteerde gemeenten wereldwijd mee aan de slag gaan. In Nederland gaan Roosendaal en Amsterdam deze richtlijn de komende jaren implementeren. Hoewel de guideline veel omvattender is dan alleen dementie, zal er in dit proces veel aandacht besteedt worden aan de dementerende medemens. Astrid geeft een toelichting op deze richtlijn en plannen.

Workshop H: Alzheimer in context Marielle Aarts, Universitair docent Licht en Verlichting, TU Eindhoven
Onze fysieke omgeving heeft vaak ongemerkt een grote invloed op hoe we ons voelen, dit geldt des te meer voor mensen met Alzheimer. Deze workshop zal zich met name richten op het belang van correct omgevingslicht. De juiste hoeveelheid licht is niet alleen van belang voor valpreventie, maar kan ook een belangrijke rol spelen in het verminderen van de verstoring van het biologisch ritme.

15.05 uur: PAUZE

15.30 uur: WORKSHOP ronde 3

Workshop I: Nut van bewegen – Prof. Dr. Erik Scherder
Uit vele onderzoeken blijkt dat bewegen zo ongeveer het beste is dat mensen met dementie kunnen doen. Hoe zit dat precies? En waarom bewegen mensen met dementie jammer genoeg zo weinig? Wat is daar aan te doen?

Workshop J: DemenTalent – Daphne Mensink, projectleider DemenTalent bij zorginnovatiebureau DAZ en Ger van der Gaast
Bij DemenTalent-projecten worden mensen met dementie (weer) actief in de samenleving op basis van hun nog aanwezige talenten. Ger – de hoofdrolspeler in de film – is als vrijwilliger actief bij het ROC Midden-Nederland. In deze workshop geeft Daphne aan hoe DemenTalent-projecten werken en wat de landelijke ervaringen zijn. Uiteraard vertelt Ger ook wat DemenTalent voor hem betekent. De workshopdeelnemers gaan met elkaar hierover in gesprek.

Workshop K: “Alzheimer luisteren” – Adelheid Roosen, film- en theatermaakster en Anne-Mei Thé, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie
Zowel Adelheid als Anne-Mei hebben de afgelopen jaren hun sporen verdiend met vernieuwende projecten rond dementie. In deze workshop treden zij voor het eerst naar buiten met een nieuw gezamenlijk project: “Alzheimer luisteren”. Dit betreft een nieuwe aanpak om beter naar mensen met dementie te luisteren, met hen in gesprek te gaan en aan te sluiten op hun behoeftes.                                   

Workshop L: Dementie-vriendelijke gemeenschap – Jasper Kimenai en Herman Post, beiden werkzaam bij Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is op veel plekken in het land steeds actiever met dementievriendelijke gemeenschappen. In deze sessie nemen Jasper en Herman de deelnemers mee naar een aantal mooie initiatieven op dit vlak, maar gaan de deelnemers ook met elkaar in gesprek over de vraag: wanneer is een gemeente eigenlijk dementievriendelijk?

16.35 uur: Plenaire conclusies Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland
Gezamenlijk conclusies trekken, medewerkers film bedanken, muziek/cabaret.

17.05 uur: Afsluitende borrel en bezoek informatiemarkt

ACCREDITATIE: Kwaliteitsregister V&V heeft deze dag geaccrediteerd met 6 punten.

Voor Event informatie: els.molengraaf@mijnhoofd.com Els Molengraaf
Voor Film en zakelijke informatie: p.giel@happymotion.org Pim Giel

 Productie
beeldmerkHM2

Aanbevolen berichten

Laat een bericht achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.